I fokus
15/05/2019

Framtidens användning av stordata och artificiell intelligens på Europas arbetsplatser

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Användning av stordata i kombination med maskininlärningsteknik blir allt vanligare på Europas arbetsplatser. I två nya diskussionsunderlag granskas fördelarna och de potentiella riskerna för arbetsmiljön med att använda sådan digital teknik. Den första artikeln handlar om hur man kan använda stordata för att välja ut arbetsplatser för inspektion på ett effektivt sätt.

I den andra artikeln diskuteras var och hur artificiell intelligens används, t.ex. för att fatta beslut om personal (personalanalys, rekrytering), förbättring av robotteknik genom artificiell intelligens, chattbottar i kundtjänst eller bärbar teknik vid löpande band-produktion. Båda författarna drar slutsatsen att en kombination av mänsklig och artificiell intelligens är den bästa strategin för framtiden.

Författarna föreslår också sätt att ta itu med de största riskerna. Det är värt att notera att det inte är tekniken i sig som leder till fördelar eller risker på arbetsplatsen, utan att det är det sätt på vilken den används som skapar negativa eller positiva effekter.

Läs artiklarna om stordatas framtida roll för effektiva inspektioner och om fördelarna och riskerna med artificiell intelligens på europeiska arbetsplatser.

Mer information om digitalisering och arbetsmiljö hittar du hos Europeiska arbetsmiljöbyrån