You are here

I fokus
04/04/2017

Uppföljning av Esener-2 om arbetstagarinflytande – kontrollera resultaten nu!

Hur organiserar företag arbetstagarnas deltagande i hanteringen av arbetsmiljöfrågor? Finns det formella strukturer för arbetstagarrepresentation eller deltar arbetstagarna mer direkt i stället? För att få svar kan du kontrollera resultaten av EU-Oshas kvalitativa studie om arbetstagarnas deltagande och samråd om arbetsmiljöfrågor, vilken är en uppföljning av företagsundersökningen Esener-2.

Läs pressmeddelandet

Läs rapporten, sammanfattningen och rapporterna om sju länder

Utforska resultaten av företagsundersökningen genom att använda undersökningens instrumentpanel