You are here

I fokus
04/10/2017

Följ riskbedömningens fyra huvudsteg med vår nya OiRA-infografik

Ny infografik framtagen inom ramen för OiRA-projektet (OiRA, interaktiva webbverktyget för riskbedömning) finns nu tillgänglig på engelska. Grafiken ”OiRA-riskbedömning i fyra steg” åskådliggör på ett tydligt sätt de fyra stegen i riskbedömningsprocessen, från förberedelse och identifiering/utvärdering av risker till upprättande av en handlingsplan och rapportering. En film som tar sin utgångspunkt i grafiken kommer också att publiceras senare i år.

Det här är den andra infografiken som tas fram inom ramen för OiRA-projektet och dess paket med marknadsföringsmaterial. Det tidigare materialet ”OiRA – fakta och siffror”, som publicerades i juni, presenterar viktig OiRA-relaterad information och lyfter fram hur användbara, relevanta och effektiva de här verktygen är. Där presenteras också statistik om utveckling, användning och användarnöjdhet.

Ladda ner infografik om ”OiRA-riskbedömningen i fyra steg”

Läs mer om OiRA-projektet och dess marknadsföringsmaterial

Sprid gärna nyheten och dela våra verktyg med hjälp av hashtaggen #OiRAtools