I fokus
30/05/2020

Exponering för riskfaktorer för cancer på arbetet – en ny undersökning för Europa

Europeiska veckan mot cancer den 25–31 maj sprider information om förebyggande av cancer, tillgång till behandling och stöd till dem som överlevt cancer.

För att uppmärksamma veckan presenterar EU-Osha sina planer på en ny och innovativ arbetstagarundersökning om exponering för riskfaktorer för cancer i Europa. Under undersökningen ska tillförlitliga uppgifter om arbetsplatsexponering samlas in och detta förväntas fylla i betydande luckor i den information vi har om ett av de största arbetsrelaterade hälsoproblemen i Europa.

Den information som samlas in kommer att ge en korrekt och övergripande bild av befintliga risker och ge underlag till framtida förebyggande åtgärder. Det förberedande arbetet inför undersökningen har redan inletts och EU-Osha planerar att offentliggöra de första resultaten 2023.

Läs projektöversikten om den nya undersökningen

Besök vår webbavdelning om undersökningen och arbetsrelaterad cancer

Läs mer om Europeiska veckan mot cancer