Utforska leveranskedjornas roll för att förbättra arbetsmiljön

Image

©  Quality Stock Arts - stock.adobe.com

Som en del av sitt forskningsprogram för att förbättra efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelser har EU-Osha undersökt hur leveranskedjorna – relationerna mellan köpare och säljare – kan främja arbetsmiljön.

Genom att forskningsområdet utvidgats utöver traditionella anställningsförhållanden har det undersökts hur marknadsbaserade metoder kan förbättra arbetsvillkoren. En grundlig litteraturöversikt med fokus på förbättring av arbetsmiljön genom leveranskedjor inom den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin och byggbranschen ger en omfattande förståelse av ämnet. Dessutom utvärderas i två policydokument genomförandet av dessa metoder samt de möjligheter och utmaningar som de innebär inom jordbruks- och livsmedelssektorn och byggbranschen.

EU-Oshas forskningsprogram syftar till att inspirera och hjälpa företagen att följa arbetsmiljöbestämmelserna. En övergripande rapport om ämnet finns tillgänglig.

Läs rapporten och sammanfattningen Förbättring av arbetsmiljön genom leveranskedjorna: marknadsbaserade initiativ inom den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin och byggbranschen och relaterade policygenomgångar

Se alla publikationer på temat ”En god arbetsmiljö är bra för företagen