Utforska höjdpunkterna från EU-kampanjpartnerskapsmötet: sammanfattning, foton och inspelningar tillgängliga nu!

Image

© PaulineCaplet

I år var det första gången som partnerskapsmötet inom ramen för kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv hölls som ett hybridevenemang – fysiskt i Bryssel och på nätet. Det ägde rum den 21 september och samlade internationella och europeiska företag och organisationer för att diskutera 2023–2025 års kampanj ”Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv” och fördelarna med att delta i den.  

Förutom bidrag från högnivåföreträdare från Europeiska kommissionen och Europaparlamentet innehöll programmet presentationer om de data och den forskning som ligger till grund för kampanjen och om fördelarna med att bli en officiell kampanjpartner. Långvariga kampanjstödjare som Europafacket, Business Europe, Siemens och Europeiska nätverket av organisationer för yrkesverksamma på arbetsmiljöområdet (Enshpo) delade med sig av tidigare positiva erfarenheter och berättade om sina planer på att delta i kampanjen och sprida dess budskap.  

Ta del av mötessammanfattningen samt videoinspelning, foton och presentationer från mötet

Läs mer om erbjudandet om kampanjpartnerskap och hur du ansöker