I fokus
16/03/2021

Utvidgning av den nätbaserade riskbedömningens räckvidd

© EU-OSHA

Så används OiRA i arbetsmiljöstrategier och lagstiftning på nationell nivå

 

Att trygga arbetsmiljön i mikroföretag och små företag är en större utmaning än i stora företag. Mikroföretag och små företag uppfyller i lägre utsträckning arbetsmiljöstandarderna och underskattar ofta arbetsmiljöriskerna i sin verksamhet.

Riskbedömning är det första och grundläggande steget för att hanteringen av arbetsmiljöfrågor ska lyckas. Att införa användarvänliga och interaktiva nätbaserade riskbedömningsverktyg som OiRA i nationella strategier och lagstiftning kan på olika sätt bidra till att förbättra arbetsmiljösituationen för personer med belastningsbesvär.

Vi har glädjande nyheter: Av 16 OiRA-partnerländer hänvisar redan tio till OiRA i de nationella arbetsmiljöstrategierna eller i relevant lagstiftning medan ytterligare två länder i generella termer tar upp användningen av nätbaserade verktyg för riskbedömning utan att specificera vilket slags verktyg.

Få en fullständig överblick över OiRA och andra nätbaserade riskbedömningsverktyg inom nationella arbetsmiljöstrategier och lagstiftning 

Ta reda på mer om OiRA och upptäck alla OiRA-verktyg som finns tillgängliga