I fokus
17/06/2019

EU-Oshas verkställande direktör diskuterar arbetsrelaterad cancer i en intervju med Euronews

I det senaste avsnittet av Real Economy utforskar Euronews arbetsmiljöfarorna i EU, med särskilt fokus på arbetsrelaterad cancer. Avsnittet innehåller en intervju med EU-Oshas verkställande direktör Christa Sedlatschek och ett exempel på god praxis från träbearbetningsindustrin.

Cancer är ett av de största hoten mot hälsan på EU:s arbetsplatser och den främsta orsaken till arbetsrelaterade sjukdomar och dödsfall. EU-Osha bidrar i stor utsträckning till försöken att bekämpa den arbetsrelaterade cancern genom sin nuvarande kampanj Ett hälsosamt arbetsliv 2018–2019, i linje med värderingarna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Se intervjun i videoklippet (finns på tolv språk).

Läs mer om det europeiska initiativet för att sprida information om cancerframkallande ämnen – Färdplan om cancerframkallande ämnen

Dra nytta av OiRA-verktygen, branschspecifika lösningar som ska hjälpa mikro- och småföretag att genomföra riskbedömningar