You are here

I fokus

25/05/2018

Vilka svårigheter möter personer som har haft cancer när de ska återgå till arbetet? Vilka problem kan arbetsgivarna möta? EU-Oshas forskning strävar efter att besvara dessa frågor och fastställa vad som behöver göras för att återgången till arbetet ska bli så bra som möjligt.

Resultaten publiceras under den årliga Europeiska veckan mot cancer (25–31 maj 2018) i form av en rapport, en sammanfattning och presentationer.

15/05/2018

Filmen Napo i… damm på arbetsplatsen visar några av situationerna på arbetsplatsen där arbetstagare kan exponeras för trä-, metall- eller mjöldamm eller andra typer av stoft och damm. I linje med kampanjen Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt visar denna Napo-film hur viktigt det är att hantera exponeringen effektivt för att undvika hälsoproblem och skador.

04/05/2018

EU-Osha fortsätter sitt samarbete med den internationella festivalen för dokumentärfilm och animerad film i Leipzig (DOK Leipzig), som äger rum mellan den 29 oktober och den 4 november 2018. Under festivalen presenteras filmpriset ”Ett hälsosamt arbetsliv”.

Filmpriset ges som belöning för bästa dokumentärfilm eller animerade film om arbetsrelaterade ämnen. Prissumman är på 5 000 euro och vinnaren får också sin film undertextad på ett antal europeiska språk.

02/05/2018

Den 31 maj uppmärksammar vi tillsammans med Världshälsoorganisationen, WHO, den globala tobaksfria dagen för att rikta strålkastarljuset mot tobakens skadliga effekter på hälsan och propagera för rökfria arbetsplatser.

Tobacco Breaks Hearts är kampanjtemat för årets tobaksfria dag. Att utsättas för tobaksrök kan orsaka allvarliga hälsoproblem, som hjärt- och kärlsjukdomar, hos både rökare och icke-rökare.

Pages