You are here

I fokus

12/08/2018

Arbetar du med farliga ämnen eller är du chef för personer som arbetar med sådana ämnen? Behöver du mer information om hur man bedömer och hanterar riskerna? Om svaret är ja, titta i EU-Oshas omfattande nya databas över praktiska verktyg och vägledning om farliga ämnen, med länkar till viktiga resurser och audiovisuella verktyg från medlemsstaterna, EU och länder utanför EU. Den innehåller flera nya fallstudier som skapats för den pågående kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv och ger exempel ur verkligheten på god praxis för hantering av farliga ämnen.

02/08/2018

E-guiden VeSafe är en interaktiv central informationspunkt för risker på arbetsplatsen kopplade till fordon. Den omfattar säker körning, arbetsplatstransporter och arbete på eller i närheten av väg. Guiden är en gemensam satsning av EU-Osha och Europeiska kommissionen och innehåller många exempel på god praxis liksom en översikt över aktuella bestämmelser. Den är gratis, lätt att använda och du kan filtrera information efter typ av risk eller fordon.

24/07/2018

EU-Osha tar nu emot bidrag till tävlingen om priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2018–2019.

Om du åstadkommer ordentliga och hållbara förbättringar av arbetsmiljön när det gäller att hantera farliga ämnen är vi intresserade av detta. Juryn vill ha in exempel på innovativa och effektiva arbetsmiljöåtgärder från verkliga livet och belägg för att dessa åtgärder kan överföras till andra arbetsplatser.

12/07/2018

EU-Osha är nu officiell partner i den världsomspännande kampanjen Vision Zero och hjälper till att sprida budskapet om att varje olycka, sjukdom och arbetsskada kan förebyggas om rätt åtgärder vidtas i god tid. Vision Zero-strategin för förebyggande integrerar de tre dimensionerna säkerhet, hälsa och välbefinnande i alla nivåer av arbetslivet. Eftersom Vision Zero-kampanjen är så anpassningsbar är den användbar för alla arbetsplatser, företag och industrier i alla regioner runtom i världen.

Pages