You are here

I fokus

15/02/2018

En ny rapport analyserar resultaten av den andra europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener-2) och ger en övergripande bedömning av arbetsmiljöarbetet i Europa. Rapporten framhåller att de traditionella arbetsmiljöriskerna till stor del hanteras på ett bra sätt i hela Europa, men att hälsorisker och psykosociala risker inte ägnas lika stor uppmärksamhet. Den nuvarande inriktningen i arbetsmiljöarbetet behöver breddas så att också hälsorisker och psykosociala risker hanteras ordentligt.

13/02/2018

Farliga ämnen är alltjämt en framträdande arbetsmiljöfråga som påverkar miljontals arbetstagare i hela Europa. Omfattningen av exponeringen för farliga ämnen och de tillhörande riskerna underskattas eller ignoreras dock ofta.

EU-Oshas kommande kampanj Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt utmanar vanliga missuppfattningar, ökar riskmedvetenheten och sprider goda exempel på och resurser för effektiv hantering av farliga ämnen på arbetsplatsen.

02/02/2018

Hjälp oss under #världscancerdagen att sprida kunskap om cancer, den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i EU, och om vikten av att förebygga denna sjukdom.

Arbetsmiljöbyrån höll nyligen ett seminarium om rehabilitering och återgång till arbete efter cancer. Goda strategier på detta område är avgörande för att hjälpa dem som överlevt cancer att återvända till arbetet.

25/01/2018

Frågan om hur hälsa och säkerhet ska kunna tryggas för anställda i mikro- och småföretag står högst på dagordningen vid ett seminarium som EU-Osha anordnar för ledande hälso- och säkerhetsexperter.

Kommissionär Marianne Thyssen diskuterar de senaste resultaten från mikro- och småföretagsprojektet, som nu finns publicerade i två övergripande rapporter, med EU-Oshas styrelse och andra berörda parter.

01/01/2018

Den 1 januari 2018 tar Bulgarien över stafettpinnen för ordförandeskapet i Europeiska unionens råd från det tidigare ordförandelandet Estland. Den nuvarande ordförandeskapstrion, där även Österrike ingår, kommer att fortsätta genomföra sitt gemensamma program.

Under sitt ordförandeskap kommer Bulgarien att vara inriktat på tre huvudteman: konsensus, konkurrenskraft och sammanhållning.

Läs mer om Bulgariens ordförandeskap

15/12/2017

2018 närmar sig och i och med årsskiftet är det snart dags för kampanjen ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt”. Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om farliga ämnen och att främja en förebyggandekultur bland arbetsplatser i hela Europa.

EU-Osha kommer att inleda denna kampanj för 2018–2019 under våren. Vi hoppas att alla våra kampanjpartner och intressenter kommer att stödja den med samma kraft som de verkade för den senaste ”En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet”.

12/12/2017

Videon om ”OiRA-riskbedömningen i fyra steg”, som framställts inom ramen för OiRA-projektet (projektet för interaktiv riskbedömning online), har släppts på engelska med undertexter. I videon framhålls, med utgångspunkt i infografiken om ”OiRA-riskbedömningen i fyra steg”, riskbedömning som den rättsliga hörnstenen i EU:s strategi avseende olyckor, yrkessjukdomar och förebyggande av sjukfrånvaro på arbetsplatsen.

04/12/2017

Nu när 2016–2017 års kampanj ”En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet” är slut har nedräkningen just börjat för lanseringen av EU-Oshas nästa kampanj ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt” i april 2018.

Syftet med 2018–2019 års kampanj är att höja medvetenheten om riskerna med farliga ämnen på arbetsplatsen och att främja en kultur av riskförebyggande för att få bort eller effektivt hantera dessa risker.

Läs mer om den nya kampanjen

Pages