You are here

I fokus

12/12/2017

Videon om ”OiRA-riskbedömningen i fyra steg”, som framställts inom ramen för OiRA-projektet (projektet för interaktiv riskbedömning online), har släppts på engelska med undertexter. I videon framhålls, med utgångspunkt i infografiken om ”OiRA-riskbedömningen i fyra steg”, riskbedömning som den rättsliga hörnstenen i EU:s strategi avseende olyckor, yrkessjukdomar och förebyggande av sjukfrånvaro på arbetsplatsen.

04/12/2017

Nu när 2016–2017 års kampanj ”En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet” är slut har nedräkningen just börjat för lanseringen av EU-Oshas nästa kampanj ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt” i april 2018.

Syftet med 2018–2019 års kampanj är att höja medvetenheten om riskerna med farliga ämnen på arbetsplatsen och att främja en kultur av riskförebyggande för att få bort eller effektivt hantera dessa risker.

Läs mer om den nya kampanjen

07/11/2017

Den snabba tillväxten inom internetplattformsekonomin innebär en ökad användning av okonventionella arbetsformer, t.ex. tillfälligt arbete och beroende egenföretagande. Samtidigt som internetplattformar kan öka möjligheten att få arbete kan plattformsarbete innebära fysiska och psykosociala arbetsmiljörisker för arbetstagare.

I en ny rapport tittar man på dessa utmaningar och undersöker de politiska åtgärder och regleringar som vidtagits eller som håller på att utarbetas både i medlemsstaterna och inom EU för att hantera riskerna.

02/11/2017

Arbetar du som förare, eller är du chef över förare? I den senaste Napo-filmen hanteras några av de arbetsmiljörisker som yrkesförare står inför.

På ett lättsamt sätt tar filmen upp ämnen som underhåll, dåliga väderförhållanden och alternativ till att framföra fordon när detta är lämpligt. Filmen visar hur viktigt det är att planera och förbereda sig ordentligt, bland annat att lasta på ett säkert sätt, planera den effektivaste rutten och ha goda tidsmarginaler för att köra rutten säkert.

23/10/2017

Under Europeiska arbetsmiljöveckan (den 23–27 oktober 2017) samverkar många partner i kampanjen för en sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet för att främja hållbart arbete och sunt åldrande. Med tanke på att arbetstagare lämnar arbetsmarknaden vid i genomsnitt 61 års ålder – vilket är mycket yngre än den genomsnittliga pensionsåldern (65 år) i EU – är sunda och säkra arbetsplatser genom hela arbetslivet avgörande för att upprätthålla Europas arbetskraft. EU-Oshas nationella kontaktpunkter, officiella kampanjpartner och kampanjmediepartner stöder veckan med många aktiviteter.

Pages