I fokus
06/04/2020

Europeiska kommissionen ber alla parter att tycka till om den europeiska pelaren för sociala rättigheter

Image by athree23 from Pixabay

Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering har inlett ett EU-omfattande samråd om genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Detta sammanfaller med offentliggörandet av ett meddelande från kommissionen om hur socialpolitiken ska bidra till att bygga upp ett starkt socialt Europa i vårt snabbt föränderliga samhälle.

Generaldirektoratet inbjuder alla EU-länder, arbetsmarknadens parter och andra aktörer att dela med sig av sina synpunkter om de åtgärder som krävs på områdena sysselsättning och social rättvisa. Nicolas Schmit, kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter, kommer att erbjuda sitt stöd genom att besöka parter och myndigheter i medlemsstaterna, så snart detta är möjligt med tanke på covid-19-pandemin, för att direkt få höra deras åsikter och löften om åtaganden.

Arbetsmiljön är en hörnsten i de sociala rättigheterna. EU-Osha uppmanar dig därför att tycka till och ge ditt bidrag via den flerspråkiga webbplatsen

Läs kommissionens meddelande ”Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar”