I fokus
26/02/2019

EU-Oshas arbete är fortsatt mycket uppskattat bland intressenterna

Enligt resultaten från 2018 års enkät bland intressenter upprätthåller EU-Osha en hög nivå på arbetsprestationerna, med ännu högre siffror än 2016 för hur nöjda intressenterna är. 89 procent av intressenterna säger att EU-Osha arbetar med rätt prioriteringar inom arbetsmiljöområdet och 87 procent tycker att EU-Osha bidrar med ett mervärde till de nationella arbetsmiljöorganisationernas arbete. De som svarat på enkäten kommer huvudsakligen från arbetsplatsförmedlare och politiska beslutsfattare både inom och utanför EU, 86 procent av dem kommer från EU-medlemsstater.

Nästan alla som svarat (93 procent) säger att de använt arbetsmiljöbyråns arbete för minst ett syfte. Den vanligaste användningen var för att hantera arbetsmiljöfrågor på företags- eller arbetsplatsnivå.

Intressenterna uppskattar dessutom mycket EU-Oshas arbete med att bidra till att öka medvetenheten och hitta lösningar på arbetsmiljörisker och på så sätt faktiskt förbättra arbetsvillkoren. 

Utforska samtliga resultat i presentationen ”2018 års enkät bland intressenter”