I fokus
11/03/2019

Vårt nätverk av partner spelar en viktig roll för vår framgång

EU-Oshas omfattande partnernätverk och det nära samarbetet med över 30 länder har varit avgörande för att främja en riskförebyggande kultur i Europa de senaste 25 åren.

Även om utvidgningen av EU år 2004 förde med sig utmaningar kunde EU-Osha fortsätta stödja varje medlemsstat i arbetet med att uppnå arbetsmiljömålen. EU-Osha har effektivt samarbetat med de nationella kontaktpunkterna och deras trepartsnätverk och knutit starka förbindelser med andra partner. Detta har bidragit till att Europas arbetsplatser har blivit säkrare, hälsosammare och produktivare.

Läs vår nya artikel som handlar om våra relationer med olika partner och EU-medlemsstaterna

Läs om utvidgningen av EU