I fokus
12/02/2020

Arbetsmiljön i fokus vid konferens om framtiden

Image by Albert Dezetter from Pixabay

Den 12 februari deltar EU-Oshas verkställande direktör, Christa Sedlatschek, i den internationella konferensen Arbetets framtid. Utmaningar och möjligheter på arbetsmiljöområdet. Christa Sedlatschek deltar i paneldiskussionen Från forskning till handlingsinriktad politik. Hon kommer att tala om framväxande risker med kemiska ämnen och hur de bör hanteras. Dessutom kommer hon att presentera EU-Oshas kampanj om muskel- och skelettbesvär (2020–2022).

Vid evenemanget, som anordnas av det italienska institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (Inail) och Internationella arbetsmiljökonferensen (ICOH), samlas internationella experter för att ta itu med utmaningarna som ett föränderligt arbetsliv innebär. I blickpunkten står arbetsmiljöns betydelse för förändringarna av demografin och arbetsmarknaden samt den snabba tekniska utvecklingen.

Läs mer om evenemanget