I fokus
26/03/2019

EU-Oshas kampanjpartner utbyter god praxis för hantering av farliga ämnen – nu finns en sammanfattning av evenemanget tillgänglig!

EU-Oshas partner i kampanjen Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt och andra experter samlades till ett tvådagarsevenemang i Bryssel för att dela med sig av kunskap och erfarenheter. I samband med workshoppar och plenarsammanträden diskuterade deltagarna olika sätt att hantera exponering för cancerframkallande ämnen och andra farliga ämnen på arbetsplatsen. Betydelsen av sektorsövergripande insatser inom hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, effektiva system för riskbedömning och kraftfull kommunikation på alla nivåer fanns bland de ämnen som behandlades.

Genom evenemanget högtidlighölls tio år av kampanjpartnerskap, och EU-Oshas långvarigaste officiella kampanjpartner och mest aktiva kampanjmediepartner under 2018 hyllades för sina enastående bidrag till EU-Oshas kampanjer för friska arbetsplatser.

Ta reda på vad experterna hade att säga genom att läsa sammanfattningen om evenemanget och evenemangets presentationer nu

Läs mer om vad som hände på Twitter under evenemanget och ta en titt på en samling fotografier 

Undersök våra verktyg och resurser för att hantera farliga ämnen på arbetsplatsen