I fokus
04/11/2019

EU-Osha deltar i mässan A+A i Düsseldorf

Den 5–8 november 2019 deltar EU-Osha i den 36:e internationella kongressen och mässan A+A om säkerhet och hälsa på arbetet.

EU-Oshas verkställande direktör kommer att tala om arbetsmiljön i framtiden i Europa och om strategier, projekt och nätverk i samband därmed.

Övriga inslag rör bland annat arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar (förekomst, orsaker och kostnader), Vision Zero-projektet och farliga ämnen, framgångsrikt förebyggande med hjälp av riskbedömningar samt genomförande i mikro- och småföretag.

EU-Osha deltar också i flera nätverksmöten och workshoppar, bland annat i workshoppen i nätverket Enetosh där det förs diskussioner om hur man når ut till unga människor med utbildning och fortbildning i arbetsmiljö.

Se webbplatsen för kongressen och mässan A+A