I fokus
16/01/2020

EU-Osha är en framgångssaga, säger EU:s kommissionär för sysselsättning och sociala rättigheter

De ständiga förändringarna i arbetslivet för med sig nya risker för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Det är viktigt att företagen och medlemsstaterna kommunicerar och utbyter god praxis och når ut till näringsliv, knutpunkter och lokala fabriker. I ett videomeddelande uttrycker kommissionären med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter, Nicolas Schmit, sin uppskattning över att EU-Osha bidragit till att stärka företagen med nätbaserade verktyg för riskbedömning och hjälpa Europeiska kommissionen att förutse nya och framväxande risker. Han betonar också hur effektivt nätverket av kontaktpunkter är när det gäller att sprida kunskap och främja arbetsmiljö på nationell nivå.

EU-Osha behöver gå i täten för arbetet med att öka medvetenheten om morgondagens utmaningar på arbetsplatserna i Europa, som bland annat handlar om effekterna av digitaliseringen, en åldrande arbetskraft och nya arbetsformer, säger Nicolas Schmit.

EU-Osha hälsar Nicolas Schmit välkommen när han nu tar sig an sitt nya uppdrag som Europas fanbärare på arbetsmiljöområdet. Vi sätter stort värde på hans erkännande av våra insatser under de gångna 25 åren.

Se videomeddelandet till EU-Osha från Nicolas Schmit, kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter