You are here

I fokus
04/09/2017

Arbetsrelaterade olyckor och skador kostar EU 476 miljarder euro om året enligt nya uppskattningar

Arbetsmiljöns ekonomiska betydelse har aldrig varit tydligare. Enligt nya siffror från projektet om arbetsmiljörelaterade kostnader och vinster kostar arbetsskadorna och de arbetsrelaterade sjukdomarna i EU omkring 476 miljarder euro om året. Enbart kostnaden för arbetsmiljörelaterad cancer uppgår till 119,5 miljarder euro.

Tillsammans med Internationella arbetsorganisationen och andra partner håller EU-Osha inom ramen för det nämnda projektet på att ta fram en approximativ kostnadsmodell för ineffektiv eller obefintlig hantering av arbetsmiljön. Modellen gör det möjligt att mäta den belastning på samhället som detta innebär, och resultaten kommer att hjälpa beslutsfattare att förstå vad bristande säkerhet och hälsa på arbetsplatsen får för ekonomiska konsekvenser.

De senaste resultaten från projektet och ett interaktivt, användarvänligt verktyg för datavisning kommer att presenteras vid den 21:a världskongressen om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen i Singapore.

Läs pressmeddelandet

Gå till verktyget för datavisning

Läs mer om de ekonomiska vinsterna av en god arbetsmiljöpraxis

Se bilder