I fokus
04/02/2019

EU-Osha uppmärksammar Världscancerdagen genom att ge klartecken för en undersökning om cancerriskfaktorer i arbetet

Cancer är en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade dödsfall i Europa. Vi behöver tillförlitliga och jämförbara uppgifter om exponeringen för riskfaktorer för cancer på arbetsplatserna i Europa om vi ska kunna skydda arbetstagarna och bekämpa arbetsrelaterad cancer.

Det är därför glädjande för oss att på Världscancerdagen kunna meddela att EU-Oshas trepartssammansatta styrelse har gett grönt ljus för att under 2020 påbörja arbetet med en datorassisterad telefonundersökning som syftar till att bedöma arbetstagarnas exponering för riskfaktorer för cancer.

Läs rapporten och rapportsammanfattningen om telefonundersökningens genomförbarhetsstudie.

Läs vår sammanfattning om riktlinjer, initiativ och god praxis vid rehabilitering och återgång till arbete efter cancer, som finns tillgänglig på 14 språk.

Ta del av praktiska råd för arbetsgivare inför cancersjuka arbetstagares återgång till arbetet, tillgänglig på 25 språk.