EU-Osha och Napo önskar god jul och ett nytt år i hälsans och säkerhetens tecken

Image

© EU-OSHA

Vi vill rikta ett stort tack till vårt engagerade nätverk av nationella kontaktpunkter, arbetsmarknadsparter, kampanjpartner, intressenter och vänner. Det är bara genom att samarbeta som vi kan trygga säkerheten på arbetsplatserna i och utanför Europa nu och i framtiden. Vi uppskattar verkligen ert stöd.
När vi blickar framåt mot 2024 ser vi fram emot att få fortsätta arbeta tillsammans för att motivera och hjälpa företag och organisationer att främja sina anställdas välbefinnande och anamma en riskförebyggande kultur i dessa tider av digitalisering.

God jul och gott nytt år!