EU:s arbetsmiljöinspektörer är avgörande för att få till stånd hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Image

© Pexels

Arbetsinspektioner genom system med sanktioner och standardiserade åtgärder är avsedda att stödja efterlevnaden av arbetsmiljökraven i Europeiska unionen. Dessa system omfattar arbetsmiljöinspektörers inspektioner på plats för att övervaka och kontrollera efterlevnaden av nationell lagstiftning samt strategier för att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen. Tillvägagångssätten för och tillämpningarna av sådana system ser olika ut runt om i Europa.

Ett skräddarsytt svar på överträdelser kan spela en viktig roll för att främja efterlevnad. Detta är vanligtvis proportionerligt och sträcker sig från rekommendationer till straffavgifter och åtal. En standardiserad säkerhetsåtgärd på arbetsplatsen skulle kunna övervägas för att underlätta beslutsfattande. Insatserna syftar till att skapa säkra och hälsosamma arbetsmiljöer till gagn för alla, med nolltolerans mot överträdelser.

Läs diskussionsunderlaget Stödja efterlevnaden av arbetsmiljökraven – europeiska arbetsmiljöinspektionssystem med sanktioner och standardiserade åtgärder

Hitta OSHWiki-artikeln Sanktionernas roll i den europeiska arbetsmiljöinspektionens policy och praxis

Se vårt tematiska avsnitt Förbättra efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelserna