Esener-seminarium om arbetsmiljön inom Europas utbildningssektor

Image

© Drazen - stock.adobe.com

Tidspress, långvarigt stillasittande, buller och hantering av problematiska elever och föräldrar – arbetstagarna inom utbildningssektorn utsätts dagligen för en rad riskfaktorer för muskel- och skelettbesvär och psykosociala problem, visar en ny Esener-undersökning.

Den 26 april samlas experter från EU-Osha, företrädare för Europeiska kommissionen och arbetsmarknadens parter i EU för att diskutera undersökningens viktigaste resultat och behovet av att förstärka arbetsmiljösatsningarna inom denna sektor. 

Seminariet kommer att äga rum online och bygger på uppgifter från tre omgångar av den europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener) samt resultaten från expertintervjuer med intressenter inom sektorn. Evenemanget kommer särskilt att fokusera på hur man ska hantera luckorna i riskbedömningen som uppstått till följd av den omvandling som utbildningssektorn genomgått på grund av digitaliseringen och effekterna av covid-19.

Registrera dig gratis till webbseminariet OSH Management in the Education sector - what are European workplaces telling us? (arbetsmiljöarbete inom utbildningssektorn – signaler från Europas arbetsplatser)

Läs rapporten och sammanfattningen Utbildningssektorn – belägg från den europeiska företagsundersökningen av nya och framväxande risker (Esener)

Sök bland sektorns alla undersökningsresultat med hjälp av Eseners verktyg för datavisualisering