De nya arbetsmiljöutmaningarna enligt Esener-undersökningen – digital teknik och covid-19

Image

© EU-OSHA

Digitalisering har tydligt identifierats som en allt viktigare arbetsmiljöfråga i 2019 års europeiska företagsundersökning om nya och framväxande risker (Esener). Men trots den ökande användningen av robotar, bärbara datorer, smartmobiler och kroppsburen utrustning är det bara på en av fyra arbetsplatser (24 procent) som det diskuteras hur sådan teknik påverkar arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

Ytterligare utmaningar innefattar psykosociala risker och arbetsrutiner som förändrats till följd av covid-19, vilka identifierats i uppföljande studier. Dessa utmaningar kan lösas genom att arbetstagarna i högre grad medverkar till att identifiera och förebygga risker samt genom lagstiftning som syftar till bättre arbetsmiljö.

I översiktsrapporten om Esener 2019 tas dessa ämnen upp, och man har använt data från över 45 000 undersökningsdeltagare från arbetsplatser av alla storlekar inom alla sektorer i 33 europeiska länder. Esener är ett ledande övervakningsverktyg för hantering av arbetsmiljöfrågor och den främsta faktakällan för beslutsfattare på europeisk och nationell nivå.

Läs översiktsrapporten och sammanfattningen

Klicka här för att komma till den tekniska bilagan