I fokus
08/05/2020

Arbetsmiljöundersökningen Esener 2019: resultatet offentliggörs dagen före Europadagen

© EU-OSHA 

EU-Osha presenterar huvudresultaten från den europeiska företagsundersökningen av nya och framväxande risker (Esener) 2019, som visar att belastningsbesvär och psykosociala risker är de största problemen för arbetsplatserna i Europa.

Över 45 000 företag i 33 länder deltog i undersökningen genom att svara på frågor om olika aspekter av arbetsmiljö, inbegripet digitaliseringen, som fortfarande är på frammarsch.

Esener-undersökningen 2019 är en ovärderlig källa till information för beslutsfattare, då den ger en aktuell bild av riskmedvetenheten och arbetsmiljöarbetet på de europeiska arbetsplatserna samtidigt som den möjliggör jämförelser med 2014 års upplaga av undersökningen.

Läs vårt pressmeddelande som stöds av kommissionär Nicolas Schmit

Läs vår policygenomgång för att få en sammanfattning av de viktigaste resultaten av Esener-undersökningen 2019

Se vår datavisualisering över Esener-resultaten från 2009 och 2014 (resultatet från 2019 kommer inom kort)