You are here

I fokus
26/07/2017

Framväxande risker: agerar nu för att se till att morgondagens arbetsplatser är säkra och trygga

Besök EU-Oshas webbplatsavdelning om framväxande risker för att ta reda på mer om vårt arbete på detta viktiga område. Nya och framväxande risker – till exempel genom nya former av arbete eller innovativa arbetsprocesser – förutses och analyseras av vårt europeiska riskcentrum.

Ämnen som omfattas inkluderar arbetstagares säkerhet och hälsa i samband med gröna jobb, hantering av nanomaterial på arbetsplatsen och utvecklingen inom IKT och digitalisering på arbetsplatsen.

Våra framsynthetsprojekt undersöker arbetets framtid och hur förändringar påverkar säkerhet och hälsa. Den resulterande forskningen kan hjälpa experter och beslutsfattare att hitta sätt att säkerställa en tryggare och hälsosammare framtid för Europas arbetstagare.

Avdelningen innehåller också diskussionsunderlag från experter om ämnen som crowdsourcing, robotteknik, prestationshöjande läkemedel, 3-D-utskrift och övervakningsteknik.

Besök webbplatsavdelningen om framväxande risker