I fokus
27/11/2019

Arbetet med att eliminera arbetsrelaterad cancer samlar experter vid konferens anordnad av det finländska EU-ordförandeskapet

I syfte att stödja färdplanen om cancerframkallande ämnen anordnar Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd en särskild konferens den 27–28 november – ”Arbeta tillsammans för att eliminera arbetsrelaterad cancer”.

Utöver EU-Osha består deltagarna av experter från Europeiska kommissionen, arbetsmarknadens parter och nationella organ med ansvar för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Vilket är syftet? Att dela kunskaper och god praxis om hur man kan minska exponeringen för cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen och att se över vad som uppnåtts med hjälp av färdplanen och vad som fortfarande behöver göras.

Ta en närmare titt på evenemanget

Få reda på mer om färdplanen och EU-Oshas roll

Läs mer om EU-Oshas kampanj ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt”