Effektiv tillämpning av smarta digitala övervakningssystem i arbetsmiljö- och inkluderingssyfte

Image

© sitthiphong - stock.adobe.com

Smarta digitala övervakningssystem i arbetsmiljösyfte använder digital teknik för att övervaka risker på arbetsplatsen och förebygga arbetsolyckor och ohälsa. De finns i kroppsburna enheter, utrustning eller telefonappar och har potential att göra arbetsplatserna säkrare.

Dessa system kan också förbättra inkludering och mångfald genom att stödja och tillgodose behoven hos särskilda grupper av människor, såsom äldre och migrerande arbetstagare, yrkesverksamma med funktionsnedsättning och gravida kvinnor.

Först måste man dock överväga vissa faktorer så att dessa tekniker verkligen blir framgångsrika och gynnsamma för alla. Det kan handla om faktorer såsom arbetstagardeltagande och organisationskultur, företagsstruktur och teknisk infrastruktur.

I våra två nya diskussionsunderlag förklaras hur man på ett effektivt sätt kan tillämpa smarta digitala övervakningssystem som är inkluderande. Läs dem för mer information!

Digitala system för arbetsmiljöövervakning: tillämpning av ny teknik för att övervaka arbetsmiljön på arbetsplatsen

Digitala system för arbetsmiljöövervakning: stöd för inkludering och mångfald på arbetsplatsen