You are here

I fokus
08/11/2016

De ekonomiska effekterna av bra och dålig hantering av arbetsmiljön granskas av EU-Osha

Data av god kvalitet behövs för att förstå kostnaderna för arbetsrelaterade sjukdomar och dödsfall och de verkliga fördelarna med bra hantering av arbetsmiljön.

EU-Osha tar sig an denna utmaning med sitt tvåstegsprojekt för översyn, ”Costs and benefits of occupational safety and health” (arbetsmiljöns kostnader och fördelar), som syftar till att ta fram en ekonomisk kostnadsmodell för tillförlitliga kostnadsuppskattningar.

Projektet baseras på en storskalig studie för att identifiera och bedöma tillgängliga uppgifter i alla medlemsstater. Studiens resultat kommer att användas för att utveckla en avancerad ekonomisk kostnadsmodell baserad på nationella uppgiftskällor.

Läs mer om projektet "Costs and benefits of occupational safety and health" på vår på vår särskilda webbavdelning