You are here

I fokus
10/09/2018

Farliga ämnen: faktablad om lagstiftning och ersättning

Som en del av Ett hälsosamt arbetsliv-kampanjen 2018–2019 har EU-Osha gett ut två faktablad, som finns på flera språk.

”Lagstiftningsram för farliga ämnen på arbetsplatser” ger en tydlig och praktisk översikt över relevant EU-lagstiftning på detta område.

”Ersättning av farliga ämnen på arbetsplatsen” ger information om hur riskerna med vissa farliga ämnen kan undanröjas helt. Detta är ofta den bästa lösningen.

Besök webbplatsen för kampanjen Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt