I fokus
28/07/2020

Covid-19-pandemin gör det ännu viktigare att skydda arbetstagare mot exponeringen för biologiska agenser

Image by anjawbk from Pixabay

En ny rapport som sammanfattar fynden från ett viktigt EU-Osha-projekt avser att öka kännedomen om exponeringen för biologiska agenser på arbetsplatsen och att förse beslutsfattarna med central information.

Exponering för biologiska agenser på arbetsplatsen är förknippad med många olika hälsoproblem, bland annat infektionssjukdomar och allergier. Trots att så många olika yrken är drabbade finns det en allmän brist på kännedom om denna fråga.

Fynden från projektet är av särskild betydelse med tanke på den pågående covid-19-pandemin, vilket gör det desto viktigare att öka medvetenheten på alla nivåer liksom att prioritera förebyggandet av arbetsrelaterade sjukdomar orsakade av biologiska agenser.

Läs pressmeddelandet för att få veta mer

Ladda ner slutrapporten och sammanfattningen

Ta reda på mer om arbetsrelaterade sjukdomar som orsakas av biologiska agenser

Se PowerPoint-presentationer om projektet och fynden från det: för experter och icke-experter