Cirkulär ekonomi för hållbarare, säkrare och hälsosammare arbete i framtiden

Image
Circular economy illustration

© yokie - stock.adobe.com

Den cirkulära ekonomin är central i kampen mot klimatförändringarna. För en hållbar framtid måste vi dock också säkerställa en god arbetsmiljö för arbetstagarna. Den goda nyheten är att det ena inte behöver utesluta det andra.

I vår prognosstudie om den cirkulära ekonomin blickade vi in i framtiden för att se hur världen kommer att se ut år 2040 efter omställningen till en cirkulär ekonomi och hur detta kommer att påverka arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

I fas 2 anpassades de fyra makroscenarier som utvecklats i fas 1 och 16 mikroscenarier togs fram för att täcka olika grupper av arbetstagare, inklusive låg- och högkvalificerade arbetstagare och migrerande arbetstagare inom olika sektorer, såsom byggbranschen, transportsektorn och tillverkningsindustrin.

För en fullständig överblick kan du läsa rapporten och sammanfattningen.

Det finns också fyra policydokument som undersöker olika infallsvinklar: de viktigaste resultaten, sårbara arbetstagare, arbetstagare från de mest påverkade sektorerna och riktlinjer för viktiga intressenter.

Gå till det tematiska avsnittet om den cirkulära ekonomin och dess effekter på arbetsmiljön för mer information och publikationer.