I fokus
18/06/2020

Förändringar i leveranskedjorna: utmaningar och möjligheter på arbetsmiljöområdet

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Den globala handelns intensifiering under de senaste årtiondena har lett till att de gränsöverskridande leverantörsförbindelserna ökat. Detta har också medfört att företagen i medlemsstaterna tenderar att lägga ut en större del av sin verksamhet på underleverantörer.

Detta diskussionsunderlag tittar närmare på de utmaningar och möjligheter som de nuvarande och kommande förändringarna i leverantörsförbindelser medför på arbetsmiljöområdet. Författarna ger exempel på god praxis och diskuterar hur man ska gå vidare.

Läs diskussionsunderlaget om förändringarna i leveranskedjorna och hur detta påverkar och kommer att påverka arbetsmiljön

Läs också slutsatserna från ett EU-Osha-seminarium som hölls i februari och där en rad diskussionsunderlag om arbetets framtid sågs över