Cancerriskfaktorer i Europa: ta del av de första resultaten från EU-Oshas undersökning av arbetstagares exponering

Image

För att bidra till kampen mot arbetsrelaterad cancer genomförde EU-Osha en undersökning av arbetstagares exponering för cancerriskfaktorer i Europa. Målet är att bättre identifiera de riskfaktorer på arbetsplatser som kan leda till sjukdomen och tillhandahålla aktuella och fullständiga uppgifter som kan användas för förebyggande och medvetandehöjande åtgärder samt beslutsfattande.

Tusentals arbetstagare i sex EU-medlemsstater (Tyskland, Irland, Spanien, Frankrike, Ungern och Finland) intervjuades i syfte att uppskatta deras sannolika exponering för 24 kända cancerriskfaktorer, däribland industrikemikalier, processgenererade ämnen och blandningar samt fysiska riskfaktorer.

Undersökningen visar att UV-strålning och dieselutsläpp är de vanligaste exponeringarna för cancerrisk på Europas arbetsplatser. De första resultaten ger också en inblick i de värdefulla uppgifter som kan erhållas från undersökningen.  

Läs pressmeddelandet

Gå igenom de första resultaten och metodsammanfattningen

Ta reda på mer i vårt nya webbavsnitt om undersökningen av arbetstagares exponering