I fokus
21/11/2019

Biologiska agenser på arbetsplatsen – vilka hälsoproblem orsakar de och hur ska de hanteras på ett bättre sätt?

© INSHT

Vår nya rapport innehåller en genomgång av den vetenskapliga litteraturen om specifika arbetsrelaterade sjukdomar, t.ex. infektionssjukdomar och allergier, som orsakas av biologiska agenser. Den innehåller också resultaten av en expertundersökning och en utvärdering av de system som EU:s medlemsstater använder för att övervaka sådana sjukdomar och exponeringar. I rapporten ges rekommendationer för bättre övervakningspraxis och om strategier och policyer för förebyggande.

Denna rapport utgör en del av ett storskaligt projekt för att hantera arbetsrelaterade sjukdomar på arbetsplatser i EU och garantera bättre förebyggande åtgärder.

Läs litteraturgenomgången och sammanfattningen om biologiska agenser och arbetsrelaterade sjukdomar