Automatisering av arbetsuppgifter i den digitala tidsåldern: möjligheter och utmaningar

Image

© EU-OSHA

Det blir allt vanligare att avancerad robotteknik och artificiell intelligens används för att automatisera arbetsuppgifter på arbetsplatserna i EU. Det gör det möjligt för arbetstagare att delegera vardagliga och riskfyllda uppgifter och på så sätt åtnjuta ökad säkerhet och få mer tid över åt kompetensutveckling. Men det kan också medföra utmaningar, såsom överdriven tilltro till tekniken, förlust av självständighet och behov av lämplig utbildning.

Automatisering av arbetsuppgifter är det nya prioriterade området inom kampanjen ”Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv”. Många resurser på detta ämne finns redan tillgängliga på olika språk, inklusive rapporter, fallstudier, policygenomgångar, ett informationsblad och en presentation. Mer material kommer att släppas under de kommande månaderna! 

Lär dig mer om automatisering av arbetsuppgifter.