Säker uppgiftsautomatisering på arbetsplatsen: ny rapport från jämförande fallstudie

Image

© panuwat – stock.adobe.com

Artificiell intelligens (AI) och robotteknik för att automatisera farliga eller repetitiva uppgifter på arbetsplatsen används allt oftare som ett sätt att skydda arbetstagarna. Det kan dock också finnas utmaningar på arbetsmiljöområdet som måste beaktas eller nya risker som bör hanteras på ett effektivt sätt under detta tidiga skede.

För att belysa detta komplicerade ämne har EU-Osha offentliggjort en rapport från en jämförande fallstudie om automatisering med hjälp av avancerad robotteknik. I rapporten utforskas införandet och effekterna av AI-baserade system och intelligenta samarbetsrobotar (cobotar) i samband med uppgiftsautomatisering på arbetsplatsen, med fokus på att garantera arbetstagarnas säkerhet.

I en samling relaterade policydokument utforskas dessutom olika aspekter, enligt följande: Utmaningar och möjligheter på arbetsmiljöområdet i samband med införande, Rekommendationer för att automatisera kognitiva uppgifter, Rekommendationer för att automatisera fysiska uppgifter, Drivkrafter, hinder och rekommendationer för införande samt Underlättande av organisatorisk acceptans av AI-baserade system.

Ta del av slutsatserna från vårt nyligen genomförda seminarium System för avancerad robotteknik och AI-baserade system för uppgiftsautomatisering: arbetsmiljökonsekvenser.

Är du intresserad av uppgiftsautomatisering? Håll koll på den kommande kampanjen ”God arbetsmiljö i den digitala tidsåldern” – det är ett av de prioriterade områdena!

Här kan du läsa alla publikationer om avancerad robotteknik och uppgiftsautomatisering.