I fokus
14/06/2019

Årsrapporten för 2018: ett år präglat av samarbete, engagemang och kampanjarbete

I årsrapporten för 2018 beskrivs EU-Oshas arbete under året för att göra arbetsplatserna i Europa säkrare och hälsosammare. 

Några viktiga milstolpar var lanseringen av 2018–2019 års kampanj ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt” och publiceringen av resultat från ett par betydelsefulla arbeten såsom projektet med säkerhet och hälsa i mikro- och småföretag och det framåtblickande projektet om nya och framväxande risker till följd av digitaliseringen. Resultaten från dessa projekt kommer att användas för utformning av politik och inspirera till en ny Ett hälsosamt arbetsliv-kampanj framöver.

Läs mer om våra aktiviteter i årsrapporten för 2018 och sammanfattningen av årsrapporten.