AI-baserad arbetsledning – ett hot för arbetstagarnas hälsa och säkerhet?

Image

© Peachayatanomsup- stock.adobe.com

Digitaliseringen håller på att förändra våra arbetsplatser och AI-baserade arbetsledningssystem har blivit ett prioriterat arbetsmiljöområde.

I vårt senaste diskussionsunderlag undersöks hur AI-tekniken påverkar olika ledningsrelaterade aspekter på våra arbetsplatser. Patentdata används för att analysera den AI-baserade tekniken för arbetsledning, dess avsedda funktion, hur den används inom olika sektorer och vilka nya risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet detta kan medföra.

Underlaget förespråkar en strategisk översyn av den AI-baserade tekniken för arbetsledning och visar att det endast är en mycket liten del av dessa tekniska lösningar som syftar till att förbättra arbetstagarnas välbefinnande. Underlaget visar också att arbetsmiljöaspekterna måste ingå som en integrerad del i utformnings- och genomförandeprocessen.

Läs diskussionsunderlaget här.

För mer information om AI:s roll i arbetsledningen, läs alla relaterade publikationer