Kopplingen mellan arbetsrelaterade psykosociala risker och hjärt-kärlsjukdom: mindre stress leder till ett hälsosamt hjärta

Image

© paru - stock.adobe.com

Den arbetande befolkningen har i allmänhet bättre hälsa än de som står utanför arbetsmarknaden, men arbetsplatser kan också orsaka eller förvärra sjukdomar.

Fler än fyra av tio europeiska arbetstagare rapporterar att deras arbetsstress har ökat på grund av pandemin. Detta är en påfrestning som tillsammans med andra psykosociala riskfaktorer, såsom otrygga anställningar, långa arbetsdagar och mobbning, ökar risken för att utveckla hjärtsjukdomar och stroke.

I vårt nya diskussionsunderlag The Links Between Exposure to Work-Related Psychosocial Risk Factors and Cardiovascular Disease (kopplingen mellan exponering för arbetsrelaterade psykosociala riskfaktorer och hjärt-kärlsjukdom) beskrivs förhållandet mellan arbetsrelaterade psykosociala risker och hjärt-kärlsjukdomar och det innehåller rekommendationer om hur dessa kan förebyggas.

En helhetssyn som förenar en stödjande arbetsmiljö med en hälsosam livsstil är ett vinnande koncept för att skydda mot hjärt-kärlsjukdom.