I fokus
25/01/2019

Fem varnings- och vaktsystem för att upptäcka nya på djupet utforskade arbetsrelaterade sjukdomar

I varje artikel beskrivs ett enskilt system, dess viktigaste egenskaper, rapporteringsmetoder, mekanismer för att upptäcka nya arbetsrelaterade sjukdomar och risker samt för att utfärda varningar på olika nivåer, tillhörande kostnader och hur de insamlade uppgifterna används som källa till underlag för politiska strategier och förebyggandestrategier. Intervjuer med användare av systemen ger inblick i drivkrafterna bakom och hindren för att genomföra dem, och i hur varje systems strategi kan överföras till andra länder.

Artiklarna utgår från rapporten Varnings- och vaktstrategier för identifiering av arbetsrelaterade sjukdomar i EU, som innehåller en djupgående analys av tolv olika strategier, drivkrafter och hinder och i vilken rekommendationer formuleras för hur sådana system bör genomföras. Detta projekt visar hur användbara varnings- och vaktsystem är för att komplettera de instrument som redan används för att övervaka kända yrkessjukdomar.

Läs de fem artiklarna

Presentationerna innehåller sammanfattningar av resultaten för experter och lekmän

Läs mer om varnings- och vaktsystem