You are here

I fokus
06/07/2017

3D-utskrifter och övervakning av arbetstagare: en ny industriell revolution?

Tekniken spelar en allt större roll på arbetsplatserna och den förändrar sättet människor arbetar på. Detta kan vara bra för arbetstagarna, men det kan också innebära nya och framväxande arbetsmiljörisker. EU-Osha har publicerat två nya expertgranskningar som undersöker användningen av särskilda typer av teknik i arbetet. Den ena diskuterar 3D-utskrifter (additiv framställning) och eventuella nya risker när det gäller ansvar, använt material, flexibla sätt att arbeta och monotoni i arbetet. Den andra expertgranskningen är inriktad på övervakning av arbetstagare genom teknik för välmående, som redan nu ändrar spelets regler på många arbetsplatser.

Läs om 3D-utskrifter på arbetsplatsen

Läs mer om övervakning av arbetstagare