I fokus
20/12/2019

25 nationella politiska initiativ för att ta itu med arbetsrelaterade belastningsbesvär

Laura Artal via pixabay.com

Vad gör länder i och utanför Europa för att ta itu med arbetsrelaterade belastningsbesvär? I våra 25 nya fallstudier undersöks olika nationella politiska initiativ som syftar till att förebygga och hantera belastningsbesvär. Fallstudierna beskriver vad vart och ett av initiativen har uppnått, deras framgångsfaktorer och utmaningar samt vilka möjligheter det finns att föra över dem till andra sektorer och länder.

Arbetsrelaterade belastningsbesvär är mycket vanliga och till skada för arbetstagarnas välbefinnande, företagens produktivitet och ekonomin. Dessa korta och informativa fallstudier ger kunskap om olika strategier för förebyggande och understryker vikten av samarbete där alla intressenter deltar.

Ladda ner nationella fallstudier om belastningsbesvär nu

Läs mer om arbetsrelaterade belastningsbesvär på vår särskilda webbavdelning

Läs vår nyligen publicerade rapport: Arbetsrelaterade belastningsbesvär: förekomst, kostnader och demografiska förhållanden i EU