2024 års enkät bland intressenter visar stor tillfredsställelse med EU-Oshas arbete för att förbättra arbetsmiljön

Image

© Rudzhan- stock.adobe.com

Intressenterna har överlag uttryckt stor tillfredsställelse med EU-Oshas arbete och 87 procent uppger att de är nöjda eller mycket nöjda. De uppskattar bland annat EU-Oshas bidrag till god arbetsmiljö: ökad medvetenhet om arbetsmiljörisker, ökad medvetenhet om lösningar på arbetsmiljörisker och förbättrad arbetsmiljö på arbetsplatsen, där 85 procent till 91 procent svarade positivt.

Dessutom anser de att EU-Oshas arbete är relevant och skapar mervärde (83 procent) och att byrån bidrar till att skapa en stark evidensbas genom att tillhandahålla primärdata (88 procent) och kvalitativ forskning (88 procent).

Intressenterna är också medvetna om den roll som EU-Osha spelar när det gäller att förebygga arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar (85 procent), förbättra den sociala dialogen, samarbetet och utbytet (79 procent) och hjälpa till med att identifiera framtida arbetsmiljöutmaningar och främja beredskap (90 procent).

Se alla resultat av 2024 års enkät bland intressenter