Broschyren om priset för goda praktiska lösningar 2022 är här!

Image

Det finns 16 skäl till att den 15:e utdelningen av priset för goda praktiska lösningar inom ramen för Ett hälsosamt arbetsliv på ett fantastiskt sätt har bidragit till att främja sätt för att förebygga muskel- och skelettbesvär.

Vi är stolta över de 16 organisationerna (8 vinnare och 8 mottagare av hedersomnämnanden) och de många andra organisationer som de har inspirerat.

De har framgångsrikt införlivat förebyggandearbetet i sin praxis för arbetsmiljöstyrning. Deras prestationer presenteras i broschyren om priset för goda praktiska lösningar.

Läs broschyren om priset för goda praktiska lösningar

Ta reda på mer om priset för goda praktiska lösningar.