EU-Oshas enkätundersökning 2022 speglar intressenternas nöjdhet och bekräftar den positiva trenden

Image

Election box photo by freepik

Resultatet visar att 86 procent av de svarande är nöjda med EU-Oshas arbete och att de också anser att arbetet är relevant, användbart och tillför mervärde. Av de svarande har 88 procent en positiv syn på EU-Oshas bidrag när det gäller att öka medvetenheten om arbetsmiljörisker och relevanta lösningar.

EU-Oshas arbete används som grund för beslutsfattande på EU-nivå och nationell nivå samt för medvetandehöjande insatser, arbetsmiljöåtgärder på företag och arbetsplatser samt inom forskning.

Överlag har de positiva resultaten från tidigare undersökningsomgångar återigen bekräftats.

Du kan läsa mer om resultaten i den här presentationen.