Priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv

Den 14:e upplagan av priset för goda praktiska lösningar är en del av 2018–2019 års kampanj Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt och lyfter fram organisationer som aktivt hanterar de risker som farliga ämnen utgör på arbetsplatsen.

Tävlingen om priset för goda praktiska lösningar anordnas av EU-Osha i samarbete med EU-länderna för att uppmärksamma framgångsrika och nyskapande arbetsmiljölösningar. Priset fungerar också som en plattform där man kan dela med sig av och främja goda praktiska lösningar i hela EU.

I 2018–2019 års kampanj ligger fokus på att lösningarna ska visa en helhetssyn på arbetsmiljöarbete och verkliga förbättringar i användningen och hanteringen av farliga ämnen, förbättringar som säkerställer säkra och sunda arbetsvillkor. En oberoende trepartsjury tittar också efter insatser som är både hållbara och överförbara.

Prisbelönta och uppmärksammade exempel