Priser

Priset för goda praktiska lösningar ska lyfta fram ledande exempel på hur chefer och arbetstagare har samarbetat för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Genom att visa på fördelarna ska det här priset hjälpa fler företag att förstå att satsningar på en bra arbetsmiljö utgör en viktig del av verksamheten. Alla europeiska arbetsgivare och arbetstagare samt arbetsmarknadens parter liksom personer som arbetar praktiskt med arbetsmiljöåtgärder eller arbetsmiljörådgivning är välkomna att skicka in bidrag.

Ett hälsosamt arbetslivs filmpris delas ut vid dokumentärfilmsfestivalen i Leipzig. Priset tilldelas den bästa arbetsrelaterade dokumentärfilmen. Tävlingsbidragen ska öka medvetenheten om arbetsmiljöaspekter på arbetsplatsen genom att fokusera på ”människan i en föränderlig arbetsmiljö”. Den vinnande regissören får en prissumma och dessutom distribueras 1 000 kopior av filmen i hela Europa. EU-Osha stöder också visningar av den vinnande filmen på evenemang i hela Europa.

Tidigare vinnare har låtit sig inspireras av en rad olika arbetslivsområden. Se trailers till de prisbelönta filmerna på EU-Oshas YouTube-kanal.