Gå till innehållet. | Gå till navigering.

Personliga verktyg

Välj språk:

Arbetsmiljöbyråns nätverk
Loading
Du är här: Hem

Höjdpunkter

OSHwiki-artikel i fokus – Mot en hälso- och säkerhetsinriktad organisationskultur

2015-04-15

Den här månadens OSHwiki-artikel tar upp organisationskulturen och dess stora betydelse för arbetsmiljön. Där kan vi läsa om att organisationskultur handlar om gemensamma normer, värderingar, åsikter och tabubelagda ämnen, faktorer som har en stor inverkan på arbetsprocesserna och synen på arbetsmiljörisker i en organisation.

Att satsa på att utveckla en företagskultur som sätter hälsa och säkerhet i främsta rummet är därför inte bara viktigt för företagen. Det är också en prioriterad fråga för EU och internationella organisationer som Internationella arbetsorganisationen (ILO), som ägnat Världsdagen för arbetsmiljö 2015 åt denna fråga under uppmaningen "Delta i uppbyggnaden av en riskförebyggande arbetsmiljökultur".

 

Mer…

Arbetsmiljöbyrån erbjuder en kostnadsfri webbdatabas med arbetsmiljöpublikationer

2015-04-07

Söker du efter arbetsmiljöinformationsresurser? Vi har publikationer som sträcker sig från fördjupade forskningsrapporter till faktablad om olika ämnen som är avsedda att användas på arbetsplatsen. Allt kan laddas ned gratis. Du kan söka i biblioteket på språk, ämne eller nyckelord och hitta många flerspråkiga publikationer inom de främsta sektorerna och områdena för arbetsmiljö.

Besök vår publikationsavdelning

 

Mer…

Riktmärkning och utbyte av god arbetsmiljöpraxis – nu finns en sammanfattning

2015-03-24

Nu har vi publicerat en sammanfattning av konferensen "Benchmarking and exchange of good practices in OSH" (riktmärkning och utbyte av god arbetsmiljöpraxis), där företag fick tillfälle att jämföra kunskap om arbetsmiljöpraxis. Det hölls fyra workshoppar om lärdomar av olyckor, arbetsmiljöledarskap, säkerhets- och hälsokultur och resultatindikatorer för arbetsmiljö.
 

Mer…

OiRA i de sektorsvisa sociala dialogerna inom EU

2015-03-17

Framgången för det interaktiva riskbedömningsprojektet på nätet (OiRA) återspeglas inte bara av antalet nationella samarbetspartner som engagerat sig (15). Flera av EU:s kommittéer för social dialog har dessutom dragit nytta av den unika möjlighet som OiRA erbjuder.
 

Mer…

I fokus

Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2014–2015

Psykosociala risker kan uppstå på alla arbetsplatser och en arbetsplats kvalitet hänger nära samman med graden av stress hos arbetstagarna.

Europaparlamentets projekt för äldre arbetstagare

Europaparlamentets projekt om äldre arbetstagares arbetsmiljö

Napo: Säkerhet med ett leende

Träffa den vanlige arbetaren som blev filmstjärna. Napo är hjälte i en animerad arbetsvärld och hans stumfilmer talar till både vuxna och unga arbetstagare.

Esener: Den europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker

Ta reda på hur chefer och arbetstagarföreträdare över hela Europa hanterar arbetsmiljörisker på sina arbetsplatser.

OiRA: Interaktivt riskbedömningsprojekt på nätet

Upptäck vår kostnadsfria webbapplikation som gör det möjligt för ett växande partnernätverk att utarbeta skräddarsydda riskbedömningsverktyg för mikroföretag och små företag.