Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar – verktyget för datavisning

Image

Detta datavisningsverktyg belyser de viktigaste resultaten av ett projekt som EU-Osha genomfört på begäran av Europaparlamentet och som syftar till att ge kunskap om arbetsmiljön mot bakgrund av en åldrande arbetskraft i EU.

Verktyget visar på ett tillgängligt sätt data om demografi, sysselsättning, arbetsvillkor och hälsa mot bakgrund av en åldrande arbetskraft samt om arbetsmiljöpolitik och relaterad politik för att hantera utmaningarna på området.

Det är interaktivt och gör att du kan

  • ta reda på mer om utmaningarna som en åldrande europeisk arbetskraft innebär
  • läsa om politik, strategier och program som finns i de olika EU-medlemsstaterna
  • lära dig om den demografiska och socioekonomiska mångfalden och om skillnaderna i systemen för hälsa och social trygghet inom fyra europeiska grupper av länder samt om vad detta betyder för den politiska utvecklingen
  • använda landprofiler för att jämföra åldersrelaterade arbetsmiljö- och rehabiliteringsstrategier i ditt land med EU som helhet och med andra europeiska länder.

En ordlista med vanliga begrepp ingår och du kan dela verktyget på t.ex. Twitter och Facebook.

GÅ TILL VERKTYGET