Så här använder du det interaktiva verktyget

Utforska verktyget


Ladda ned en utförlig användarmanual [pdf] på BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Ytterligare analyser och resultat finns i rapporterna.

Anm.: Verktyget innehåller cirka 30 innehållsfrågor från chefsundersökningen Esener-1 och undersökningen Esener-2.

Vissa diagram kan inte skapas för vissa frågor, sektorer, storlekar på arbetsplatser och/eller länder eftersom utfallet inte är representativt. Eventuellt får du följande felmeddelande: ”Grafiken kan inte visas, eftersom utvalda data inte är representativa.” eller på grund av att urvalet saknas.