Verksamhetsstrategi och arbetsprogram

Arbetsprogrammen bygger på EU-Oshas verksamhetsstrategi.

Fastställande av en långsiktig strategi

EU-Oshas nuvarande strategi sträcker sig fram till 2027 och innehåller sex strategiska mål, som motsvarar följande sex prioriterade områden:

  • Förutseende av förändring.
  • Fakta och siffror.
  • Verktyg för hantering av arbetsmiljöfrågor.
  • Informationskampanjer.
  • Kunskap genom nätverkande.
  • Strategiskt och operativt nätverkande.

För mer information, ladda ner EU-Oshas strategiska flerårsprogram för 2022–2027.

Planering för det kommande året

Varje år utarbetar EU-Oshas verkställande direktör ett samlat programdokument som sedan antas av styrelsen. I det samlade programdokumentet fastställs ett treårigt rullande program för byrån. Det beskriver vilken verksamhet som ska genomföras och vilka mål som ska uppnås, särskilt för det kommande året.

Det samlade programdokumentet innehåller tydliga prioriteringar och har som syfte att säkerställa att byrån använder sina resurser och sitt nätverk på bästa sätt. 

De föregående årens arbetsprogram/samlade programdokument finns under fliken ”Publikationer”.